gtag('config', 'G-3MZMSE19BG');

NATURALNY OPAŁ - KOTŁY NA BIOMASĘ - SPRZEDAŻ - SERWIS


 

Naturalne Ciepło Dla Domu

 

VANGEL.PL  Naturalny Opał  |  Kotły na biomasę

NIP: 588-164-10-19 telefon +48 666 564 373

mBank: PL 31 1140 2004 0000 3802 7696 0603

Skontaktuj się z nami

 

Infolinia  690 018 007

e-mail: biuro@vangel.pl 

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny  i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Wszystkie prezentowane materiały i teksty są własnością VANDIS Trading - wszytkie prawa autorskie zastrzeżone. Zakaz kopiowania zdjęć i tekstów.

http://www.vangel.pl

wegiel, polski ekogroszek, ekogroszek polski, dobry ekogroszek, workowany ekogroszek, pakowany ekogroszek, pakowany węgiel, zapakowany ekogroszek, ekogroszek, ekogroszek w workach, eco groszek, ecogroszek, niski popiół, suchy ekogroszek, ogrzewanie, piec, piece, kotły co, retortowy, retortowe, skład oapłu, składy weglowe, wegielszemud, skladszemud, węgiel szemud, skład szemud, kaszuby, trójmiastoi, szemud, linia, przodkowo, żukowo, powiat wejherowski

Created by AVANDIS

 

VANGEL - NATURALNY OPAŁ - WĘGIEL GROSZEK - PELLET DRZEWNY


Na rynku jest wiele firm, zajmujących się sprzedażą i montażem kotłów grzewczych. Czym więc kierować się zamawiając takie urządzenia? Warto zwrócić uwagę na parę dodatkowych czynników, aby w przypadku jakiejś awarii czy konieczności serwisowania kotłowni nie zostać w środku zimy przez kilka dni w nieogrzanym domu. VANGEL.PL zapewnia wraz z partnerskimi firmami sprawną usługę montażu kotłów co oraz całych instalacji grzewczych w domu i firmie oraz dostawy odpowiedniej jakości markowych ekogroszków i peletu do zainstalowanych kotłów. VANGEL.PL oferuje kompleksową obsługę dla swoich kontrahentów. Ponieważ klienci cenią sobie komfort i wygodę a nasza firma w pełni rozumie to i pomaga na

DOSTAWCA NATURALNEGO OPAŁU I DYSTRYBUTOR KOTŁÓW C.O.

Groszek Plus (ekogroszek)  Pellet drzewny  |  Nowoczesne kotły na biomasę

 

Rekomendowane kotły z listy rządowego programu Czyste Powietrze (zgodne z wymogami ecodesing oraz 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2021;

modernizacje kotłowni na paliwa stałe oraz instalacji c.o. w ramach programu CZYSTE POWIETRZE, MOJE CIEPŁO, CIEPŁE MIESZKANIE;

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty klientów posiadający domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne, klientów biznesowych ogrzewających w własnym zakresie hale produkcyjne, usługowe, handlowe, piekarnie, restauracje, hotele, wspólnoty mieszkaniowe, budynki biurowe, szkoły, przedszkola, gospodarstwa rolnicze.

 

.......i służymy pomocą w doborze najlepszego paliwa dla Twojego kotła z automatycznym podajnikiem! 

Zadzwoń 690 018 007

Spieki w palniku W palnikach węglowych mogą się tworzyć dwa rodzaje spieków. Pierwszy – to spieki koksowe, drugi – spieki żużlowe. Przy niekorzystnym zbiegu własności węgla – spieki koksowe mogą przekształcać się w spieki żużlowe. Wszystkie rodzaje spieków są niekorzystne z punktu widzenia możliwości regulacji i efektywności spalania – jednakże z innych powodów i w inny sposób. Jednocześnie ze zjawiskiem spalania, w palenisku węglowym występuje zjawisko odgazowania węgla (piroliza). Odgazowanie węgla przebiega w zakresie temperatur 350-550ºC, w części złoża paliwa o utrudnionym dostępie powietrza oraz wewnątrz ziaren węglowych. W fazie odgazowania pewne składniki węgla topnieją, tworząc z nietopniejącymi składnikami węgla półpłynną, plastyczną masę (gęstość tej masy zależy od typu węgla). Równocześnie, w wyniku termicznego rozkładu substancji organicznej węgla, gwałtownie wydzielają się pary i gazy (w ilości 30-40% całkowitej masy węgla). Powstające gazy uchodzą do strefy spalania, zaś pozostała odgazowana masa zlepia się i zestala, tworząc koks. Małe ziarna węgla zlepiają się w większe aglomeraty, tworząc duże spieki o charakterystycznym kształcie
Przygotowania do sezonu grzewczego już się rozpoczęły. To czas, aby pomyśleć o zaopatrzeniu się w opał potrzebny do pieców centralnego ogrzewania. Kupując opał nie warto oszczędzać i wybierać tego najtańszego, gdyż jest to tylko pozorna oszczędność. Używając węgla czy pelletu wysokiej jakości zużywa się go mniej, uzyskując w krótszym czasie w domu zakładaną temperaturę, czyli w efekcie oszczędza się pieniądze. Poza tym opał wysokiej jakości gwarantuje długą bezawaryjną pracę nowoczesnych kotłów oraz bezproblemową obsługę. Aby zapewnić długą niezawodną pracę, stabilną temperaturę a także maksymalną wydajność energetyczną nowoczesnych kotłowni warto wiedzieć, jakie paliwo najlepiej stosować. Trzeba bowiem pamiętać, że obecnie produkowane kotły mają czujniki spalania, automatyczne systemy kontroli procesu, itd. Dlatego im lepsze (właściwe dla danego urządzenia) paliwo będzie się stosować,
1680 zł brutto  Cena 1 tony bez akcyzy Węgiel kamienny
1600 zł brutto Cena 1 tony bez akcyzy Węgiel kamienny
1520 zł brutto  Cena 1 tony bez akcyzy Węgiel kamienny
Jak spala się ekogorszek OPTIMUM ULTRA Q28 MJ?
REPAL ekogroszek Q26
1600 zł brutto Cena 1 tony bez akcyzy Węgiel kamienny wysokoenergetyczny typ 31.2 32.1   płomienny, niskopopiołowy  REPAL GROSZEK PLUS to wysokiej jakości wysokoenergetyczne paliwo do kotłów retortowych, rynnowych, produkowane z wysokogatunkowego węgla kamiennego pochodzenia naturalnego z głębinowych kopalni w tym z polskich pokładów
Typ Kotła Stalowy wykonany z blachy kotłowej, wodny kocioł grzewczy z automatycznym zespołem podawania paliwa, koszem zasypowym oraz aparaturą sterującą. Kotły Sztoker są idealnym źródłem ciepła dla domów jednorodzinnych i budynków użytkowych o pow. do 1100 m². Rodzaj paliwa Paliwo podstawowe:  ekogroszek energetyczny
Dobór mocy kotła na  paliwo stałe - węgiel, pellet, biomasa Naj­waż­niej­sza decy­zja przy zaku­pie kotła węglo­wego to wła­ściwy dobór mocy. Strach przed zbyt sła­bym kotłem dziś już nie ma sensu, bo pra­wie nie­moż­li­wym jest taki zna­leźć. Do ogrza­nia nowego 200-metrowego budynku potrzeba co naj­wy­żej 10 kW. Gwa­ran­tuje to prawo budow­lane i jakość dostęp­nych materiałów. Powszech­nie dobiera się kotły z ogrom­nym zapa­sem mocy. Tak jest naj­ła­twiej dla spo­rej czę­ści pro­du­cen­tów kotłów, insta­la­to­rów i sprze­daw­ców. Apli­ku­jąc wszyst­kim min. 25 kW pozby­wają się ryzyka doboru zbyt małej mocy nawet w star­szych budyn­kach. Kon­se­kwen­cje prze­wy­mia­ro­wa­nia kotła ponosi już tylko użyt­kow­nik. To on spala nawet o połowę wię­cej opału niż powi­nien. To po jego nowym dachu i ele­wa­cji spływa sadza, a komin zakleja smoła. Nie jest tak trudno pra­wi­dłowo dobrać moc kotła — nie za małą, ale i bez ponad dwu­krot­nego nad­miaru. Należy tego wyma­gać od tych, któ­rzy biorą pie­nią­dze za zbu­do­wa­nie dobrze dzia­ła­ją­cej insta­la­cji
Wiele osób staje przed dylematem, w jaki sposób ogrzać dom, biuro, magazyn czy inny budynek gospodarczy. Budując kotłownię trzeba wziąć bowiem pod uwagę kilka aspektów. Najważniejsze niezmiennie wciąż jednak pozostają koszt ogrzewania oraz komfort i wygoda obsługi instalacji grzewczej. Problem ogrzewania można rozwiązać na kilka sposobów, decydując się na zainstalowanie kotłowni na różne rodzaje paliwa. Można więc wybrać ogrzewanie elektryczne, kotły na olej opałowy, piece gazowe albo kotły na paliwa stałe (np. ekogroszek czy pellet). Myśląc o budowie kotłowni nie warto patrzeć tylko na cenę urządzeń i decydować się na najtańsze rozwiązanie, gdyż w perspektywie czasu to po prostu się nie opłaca a przecież wykonana kotłownia ma służyć nierzadko nawet przez kilkadziesiąt lat. Dlatego ta decyzja jest bardzo ważna – każdemu przecież zależy, aby mieć w domu ciepło, nie ponosić z tego tytułu zbyt dużych kosztów, a także aby obsługa urządzenia oraz sterowania temperaturą były jak najprostsze i wymagające jak

ZADZWON I ZAMÓW  >>>  690 018 007

ekogroszek pakowany      od      799 zł

pellet drzewny pakowany od     859 zł

kotły c.o. z podajnikiem   od   6 697 zł

 690 018 007

koszt połączeń wg  stawek operatora